Spel- en veiligheidsregels

Door inschrijving op de deelnemerslijst aanvaarden de deelnemers de spel- en veiligheidsregels paintball steeds na te leven.

Deze regels zijn bij de deelnemerslijst gevoegd, worden voor aanvang van het spel mondeling uitgelegd en zijn op een zichtbare plaats op de spellocatie na te lezen.

3 zones:

  • Veilige zone: zone waar niet wordt gepaintballd (gemarkeerd met rood witte ketting) o.w.v. spelredenen
  • Verboden zones: zones waar niet wordt gepaintballd (gemarkeerd met rood witte ketting) o.w.v. veiligheidsredenen
  • Spelzone: waar wordt gepaintballd

Deze zones zijn voor aanvang van het spel verkend door de deelnemers.

Voor de aanvang van het spel is er een initiatie van de paintball markeerder:

  • Veiligheidsregels m.b.t. de paintball markeerder (minimum schietafstand van 10 meter)
  • Gebruik geen reeds geschoten paintballs

Maskers worden zolang het spel duurt (het spel begint en eindigt met een fluitsignaal ) steeds opgezet.
De spelbegeleiders leggen bij niet naleven van deze spelregel het spel stil.

Deelnemers zijn verplicht, als ze vaststellen dat een deelnemer deze verplichting niet naleeft, hem hierop te wijzen en het is verboden naar een deelnemer die zijn masker niet opzet te schieten.
Het is verboden tussen de spelen te schieten.
De richtlijnen van de spelbegeleiders worden door de deelnemers strikt nageleefd.

Respecteer de u afgeleverde uitrusting.

Respecteer de natuur.

Daden of handelingen die de eigen veiligheid van de deelnemer en/of de veiligheid van de andere deelnemers en/of de veiligheid van derden in gevaar kunnen brengen, zijn verboden.

De deelnemers erkennen door inschrijving op de deelnemerslijst kennis te hebben van de spel- en veiligheidsregels en deze steeds na te leven. Stafort b.v.b.a. is dan ook niet aansprakelijk voor schade aan deelnemers of derden resulterend uit het niet naleven van deze spel- en veiligheidsregels.

Dutch