Bugxter Reglement

Goed om te weten

 • Mee te brengen : kledij aangepast aan de weersomstandigheden , eventueel reservekledij , handschoenen
 • De deelnemers ontvangen voor aanvang van de rit een (stof) bril : het dragen van contactlenzen of bril is op eigen risico.

Reglement

 1. Iedere bestuurder van een buggy , gehuurd bij Stafort bvba, dient de minimumleeftijd van 18 jaar te hebben. Voor aanvang van de rit, georganiseerd en begeleid door Stafort bvba dient hij zijn identiteitskaart en geldig rijbewijs te tonen aan de verantwoordelijke van Stafort bvba.
 2. Iedere bestuurder dient eveneens de huurovereenkomst te ondertekenen, samen met de geschreven woorden “ gelezen en goedgekeurd” en te dateren.
 3. Deelname aan door Stafort bvba georganiseerde tochten is steeds op eigen risico. Stafort bvba kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade, van welke aard ook, zowel lichamelijk als materieel.
 4. Schade aan de buggy, veroorzaakt door de bestuurder of passagier, zal steeds op de bestuurder verhaald worden.
 5. Iedere bestuurder van een buggy, gehuurd bij Stafort bvba, dient zich ten allen rijde te houden aan de wegcode. Iedere inbreuk op de wegcode is voor eigen risico. Stafort bvba kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden.
 6. Buggy’s worden enkel verhuurd voor toeristische tochten onder begeleiding. In geen enkel geval kan er worden toegestaan af te wijken van de voorgereden route. Bij niet nakomen van deze regel heeft de begeleider het recht de buggy’s onmiddellijk aan de kant te zetten en de rit te beëindigen. Er zal een schadevergoeding worden betaald van 500 euro per inbreuk.
 7. Het is verboden de begeleider of een voorrijdende buggy in te halen.
 8. In geen geval mag een bestuurder een andere buggy hinderen.
 9. Voldoende afstand behouden op de voorrijdende buggy
 10. Racen is verboden
 11. Bij vermoeden van intoxicatie door alcohol of drugs heeft de verantwoordelijke van Stafort bvba het recht deelname aan de rit te weigeren.
 12. Het is verboden tijdens een rit te roken , te drinken of te eten.
 13. De bestuurder van een buggy dient de veiligheidsmaatregelen strikt te volgen, alsook erop toe te zien dat de opgelegde veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd door de passagier. De passagier is echter zelf verantwoordelijk voor zijn veiligheid, voor zover hij niet jonger is dan 16 jaar.Als de passagier jonger is dan 16 jaar , is de bestuurder verantwoordelijk.
 14. Bestuurders en passagiers dienen ten allen tijde ledematen binnen de rolkooi te houden.
 15. Het dragen van een veiligheidsbril is zowel voor bestuurder als passagier verplicht.
 16. Het dragen van de veiligheidsgordel is verplicht.
 17. Dragers van lang haar dienen dit in te binden in een dotje of onder kleding te stoppen.
 18. Kinderen vanaf 12 jaar mogen als passagier deelnemen aan de rit, onder voorwaarde dat de bestuurder een ouder of wettige voogd is, of de passagier de toestemming van één van deze kan aantonen.De bestuurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor de minderjarige passagier.
 19. Bij het rijden over onverharde wegen of paden worden andere recreanten ( wandelaars, mountainbikers, ruiters, … ) welke eveneens gebruik maken van deze paden, stapvoets gekruist of voorbij gereden. Bij het kruisen van ruiters worden de buggy’s aan de kant gezet, en wordt indien nodig de motor uitgeschakeld .
 20. Het is verboden onnodig de hoorn te gebruiken.
 21. Bij gevaar zet de begeleider het zwaailicht van zijn voertuig aan : onmiddellijk snelheid minderen en de instructies van de begeleider opvolgen
 22. Het rijden met een buggy is verboden voor mensen met een hartkwaal , dragers van een pacemaker, mensen die leiden aan epilepsie en zwangere vrouwen.
Dutch